Robotik


I dagens samhälle används allt oftare tekniska hjälpmedel som innehåller någon form av enkel artificiell intelligens. Det kan vara system som hjälper oss att ta beslut, hitta saker på internet eller som kanske finns i en robot som dammsuger hemma. Robotik är ett område där fysik, matematik och datavetenskap tillsammans används för att lösa praktiska problem, tex. skapandet av robotar som använder kameror i kombination med artificiell intelligens för att analysera omgivningen och utföra komplexa uppgifter.

Profilen innehåller kurser utvalda för att ge både praktisk erfarenhet av robotteknik och teoretisk kunskap för att förstå och styra de tekniska systemen.

Profilen går utmärkt att kombinera med andra profiler på Teknisk fysik i Umeå, t.ex. Sensorteknik och dataanalys, Beräkningsfysik eller Nanoteknik och avancerade material.
Robotik

Robotik